Η κατάσταση στα ελληνικά νησιά με τους πεταμένους και παρατημένους πρόσφυγες-μετανάστες έχει φτάσει στο απροχώρητο και ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή αυτό θα γίνονταν . «Ο Μυτιληνιός και ο Σύρος έχουν ακριβώς τον ίδιο εχθρό!»


03/09/18 • 10:06 πμ | UPD 03/09/18 • 10:08 πμ

Ξεναγός για μία ημέρα…

Σκεφτείτε να είσαστε για μια ημέρα ξεναγός και να σας είχε αναθέσει το γραφείο σας […]