Breaking News

1,2 δισ. ευρώ για αναθέρμανση της οικονομίας και στήριξη των αδυνάτων

Τα τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις στο δημοσιονομικό πεδίο, υπερβαίνοντας τους στόχους της, ιδιαίτερα ως προς το πρωτογενές πλεόνασμα.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος

Η θετική δημοσιονομική πορεία της χώρας έχει μεταφέρει ένα θετικό μήνυμα στις αγορές, το οποίο αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη επιτυχή έκδοση του δεκαετούς ομολόγου. Ωστόσο, η επίδοση αυτή είχε ορατό κόστος στην προσπάθεια για επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος τη χρονιά που πέρασε στηρίχθηκε κατά ένα μεγάλο μέρος στη συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι δαπάνες του οποίου περιορίστηκαν για μια ακόμη χρονιά έναντι του αρχικού στόχου.

Αυτό είχε ως επίπτωση την απώλεια πολύτιμων πόρων από την πραγματική οικονομία, σε μια περίοδο όπου η χρηματοδότηση της ανάπτυξης αποτελεί μείζον ζητούμενο. Η υπερσυγκράτηση των επενδυτικών δαπανών του κράτους σημαίνει ότι η όποια αύξηση των επενδύσεων θα πρέπει να προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, τη στιγμή όμως που οι τράπεζες αδυνατούν ακόμη να παρέχουν νέες πιστώσεις.

Επίσης, το ύψος της φορολογίας για τη μεσαία τάξη και για τις επιχειρήσεις παρέμεινε δυσβάστακτο, παρά τις μικρές επιμέρους ελαφρύνσεις. Η διατήρηση υψηλής φορολογίας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, αποθαρρύνοντας την επενδυτική δραστηριότητα και επιδρά αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η μεγέθυνση του ΑΕΠ με ρυθμούς της τάξης του 2% δείχνει ότι η ελληνική οικονομία έχει βγει από το φάσμα της ύφεσης. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται γρήγορους και ταυτόχρονα διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, ώστε η χώρα να καλύψει το χαμένο έδαφος και να εξαλειφθούν σταδιακά οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης.

Αυτό, λοιπόν, που η αγορά ζητά είναι γενναίες πολιτικές και μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης, με όχημα τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Είναι απαραίτητο να υπάρξει επανεστίαση της δημοσιονομικής πολιτικής προς την κατεύθυνση της μείωσης των φορολογικών συντελεστών και της ενίσχυσης της του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να αποτελέσει βασικό εργαλείο χρηματοδότησης μιας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις προσβλέπουν στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, για την αναβάθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά τις επενδύσεις, για τον εξορθολογισμό της νομοθετικής διαδικασίας, για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής Δικαιοσύνης, για την αναβάθμιση της Παιδείας και την ενίσχυση της Ερευνας και Καινοτομίας.

Τώρα είναι η κρίσιμη περίοδος, στην οποία η χώρα θα πρέπει να κάνει το μεγάλο άλμα μπροστά, προκειμένου η ελληνική οικονομία να εξασφαλίσει βιώσιμη πορεία μακροπρόθεσμα και να αποτραπεί ο κίνδυνος ενός νέου αδιεξόδου. Τώρα θα πρέπει να στηριχθούν οι επενδύσεις με ουσιαστικά κίνητρα, τώρα θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των ελληνικών εξαγωγών. Σε αυτή την κατεύθυνση περιμένουμε περισσότερα στο επόμενο διάστημα.

Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του ΕΒΕΑ και μέλος της ΚΕΕ

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Δείτε επίσης

Copy link
Powered by Social Snap