Πολυνομοσχέδιο: Το σχέδιο για τη μεταναστευτική πολιτική

08/06/18 • 22:08 | UPD 08/06/18 • 22:08

Η πλήρης ανάπτυξη του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής βρίσκονται μεταξύ των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης για τη Μεταναστευτική Πολιτική

Η πλήρης ανάπτυξη του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και η εξασφάλιση των απαραίτητων τεχνικών υποδομών, βρίσκονται μεταξύ των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης για τη Μεταναστευτική Πολιτική, όπως αυτές περιγράφονται στο πολυνομοσχέδιο «για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022».

Συγκεκριμένα, προγραμματίζονται τα εξής:

• Η πλήρης ανάπτυξη του υπουργείου, με εξασφάλιση τόσο του απαιτούμενου προσωπικού όσο και των απαραίτητων, κατάλληλων εγκαταστάσεων (κτίριο).

• Η εξασφάλιση των απαραίτητων τεχνικών υποδομών (ηλεκτρονικά μηχανήματα, πληροφοριακά συστήματα, διασυνδέσεις κ.λπ.), ώστε το υπουργείο στο σύνολό του και να εκπληρώνει την ιδιαίτερη αποστολή του αλλά και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κυβερνητικής πολιτικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

• Η δημιουργία καινοτόμων εργαλείων διαμόρφωσης και παρακολούθησης πολιτικών.

• Η περαιτέρω επέκταση και διακλάδωση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας των Αυτοτελών Υπηρεσιών του Υπουργείου, της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών και των Επιτροπών της.

• Η συνεχής ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των Αυτοτελών Υπηρεσιών του Υπουργείου.

• Η επιδίωξη για επέκταση στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας και συνέχιση εφαρμογής του προγράμματος επιδοτούμενης ενοικίασης διαμερισμάτων για τη διαμονή αιτούντων Άσυλο, με ενδεχόμενη εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος (εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο μεσο-μακροπρόθεσμα) και για τους πρόσφυγες. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση σε μόνιμη βάση του Εθνικού Συστήματος Υποδοχής και θα είναι σύμφωνο με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο αναφορικά με τις υποχρεώσεις της Πολιτείας έναντι των αναφερόμενων ομάδων-στόχων.

• Η πλήρης εφαρμογή της αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη για τους πολίτες τρίτων χωρών (νόμιμη μετανάστευση) και τους αιτούντες άσυλο.

• Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, ιδίως σε πτυχές που άπτονται της έκδοσης του αυτοτελούς εγγράφου, της οικογενειακής συνένωσης, αλλά και της εισόδου στελεχών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ