Αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης ειδικευόμενων γιατρών στο ΕΣΥ

09/12/17 • 18:41 | UPD 09/12/17 • 18:41

Το ήμισυ της βαθμολογίας η προϋπηρεσία. Δυνατότητα υποψηφιότητας έως και σε πέντε θέσεις με τα ίδια χαρτιά

Με απλουστευμένες διαδικασίες, υποχρεωτική συνέντευξη και έμφαση στην προϋπηρεσία – ένα πάγιο αίτημα των γιατρών- αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης των γιατρών ΕΣΥ (Εθνικού Συστήματος Υγείας), όπως ορίζεται στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που έδωσε προς δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Υγείας.

Το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που είναι ανοιχτό σε διαβούλευση μέχρι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις 2 το μεσημέρι ρυθμίζει τις διαδικασίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ, τις διαδικασίες μοριοδότησης-βαθμολόγησης, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων.

Ιδια χαρτιά

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα σε μία έως και πέντε θέσεις, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα που είχε την υποχρέωση για κάθε μία θέση να υποβάλει διαφορετικά χαρτιά. Αυτό απλοποιείται και μπορεί κάποιος να αιτηθεί ενιαία έως και πέντε θέσεις, δηλώνοντας υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση. Επίσης, ενοποιείται η 1η με τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια (δηλαδή η Αττική με τον Πειραιά και τα νησιά του Αιγαίου), μια ακόμη απλούστευση της διαδικασίας. Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος Νευροχειρουργικής μπορεί να υποβάλει αίτηση ταυτόχρονα για πέντε θέσεις σε νοσοκομεία των Αθηνών και του Πειραιά.

Τα ποσοστά βαρύτητας

Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων είναι η προϋπηρεσία, το επιστημονικό έργο και το εκπαιδευτικό έργο.

Η βαρύτητα των κριτηρίων στο σύνολο της βαθμολογίας ορίζεται σε 50% για την προϋπηρεσία, σε 30% για το επιστημονικό έργο και σε 20% για το εκπαιδευτικό έργο. Στις περιπτώσεις κρίσης για διευθυντική θέση η βαθμολογία του εκπαιδευτικού έργου διαχωρίζεται σε βαθμολογία 10% για εκπαιδευτική δραστηριότητα ως μετεκπαιδευόμενος και βαθμολογία 10% ως εκπαιδευτής. Η αύξηση της ποσόστωσης για την προϋπηρεσία αποτελούσε ένα αίτημα των γιατρών, καθώς ήταν μόλις στο 15%.

Ανάμεσα στις αλλαγές στις κρίσεις των γιατρών, γίνεται υποχρεωτική η συνέντευξη, η οποία θα είναι δομημένη. Μέχρι σήμερα υπήρχε μεν η συνέντευξη, αλλά ήταν προαιρετική και στην κρίση του συμβουλίου που κάνει την επιλογή των υποψηφίων.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η συνέντευξη διαιρείται σε δύο ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις με τις οποίες αξιολογείται η καταλληλότητα του υποψηφίου για τη θέση με βάση την πρόσφατη εργασιακή του εμπειρία και τις διοικητικές ικανότητες για υποψήφιους διευθυντές.

Με τη δεύτερη ομάδα αξιολογείται και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση την ικανότητα αντίληψης του γενικότερου περιβάλλοντος που διαμορφώνει το πλαίσιο στρατηγικής για το δημόσιο σύστημα Υγείας, την ικανότητα αντίληψης πρωτοβουλιών σε συνδυασμό με την ικανότητα επίδειξης συλλογικού πνεύματος, όπως αυτό εκφράζεται με την ενεργητική συμβολή στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στοχοθεσίας της μονάδας, τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις, το σεβασμό στα δικαιώματα ληπτών υπηρεσιών υγείας, την ικανότητα συμβολής στην εύρυθμη λειτουργία της μονάδας και την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών που αυτή παρέχει.

Αδικίες τα συνέδρια

Υποβάθμιση και αδικία θεωρούν οι γιατροί του ΕΣΥ τη βαθμολόγηση με βάση τη συμμετοχή των γιατρών σε συνέδρια. Συγκεκριμένα, η βαθμολογία «ανεβαίνει» εάν ο γιατρός είναι πρώτο ή δεύτερο όνομα σε διεθνή συνέδρια, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αυτό αποτελεί μια αδικία κατά τους ίδιους τους γιατρούς, καθώς μπορεί κάποιοι να είναι τρίτο όνομα στα συνέδρια, αλλά να έχουν εξίσου σοβαρές εργασίες και επιστημονικό έργο να επιδείξουν.

ΜΑΡΙΑ – ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

mgeorganta@e-typos.com

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου