Η μη θεραπεία της ψωρίασης οδηγεί σε ψυχολογική κατάπτωση

Sorry. No data so far.

04/08/17 • 19:38 | UPD 04/08/17 • 19:38

Στη µεγαλύτερη διεθνή έρευνα που έχει διεξαχθεί ως σήµερα, σε περισσότερους από 8.300 ασθενείς, αναφέρεται ότι πάνω από τους µι- σούς (57%) δεν επιτυγχάνουν καθαρό δέρµα, µε την πλειοψηφία αυτών να λαµβάνει την καθιερωµένη θεραπεία.

Και σαν να µην έφτανε αυτό, στην πλειονότητά τους (84%), οι ασθενείς υφίστανται διακρίσεις και περιθωριοποίηση, ενώ περισσότεροι από το ένα τρίτο των ασθενών (38%) δηλώνουν ότι αντιµετωπίζουν ψυχολογικά προβλήµατα εξαιτίας της ψωρίασης, σύµφωνα µε την έρευνα που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας ∆ερµατολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV).

«Κάθε ασθενής δικαιούται την ευκαιρία να αποκτήσει καθαρό δέρµα, αλλά η εν λόγω έρευνα αποκαλύπτει ότι σε πολλούς ασθενείς δεν παρέχεται αυτή η δυνατότητα», δήλωσε ο Vasant Narasimhan, Παγκόσµιος Επικεφαλής Ανάπτυξης Φαρµά- κου και ∆ιευθυντής Ιατρικού Τµήµατος της Novartis. «Η Novartis υποστηρίζει την απόφαση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας να αναδειχθεί η ψωρίαση σε παγκόσµια προτεραιότητα στον τοµέα της Υγείας και να βοηθηθούν οι ασθενείς να ξεπεράσουν τις αποκαρδιωτικές σωµατικές, κοινωνικές και ψυχολογικές προκλήσεις που θέτει η εν λόγω ασθένεια».

Η έρευνα

Περισσότερα από 8.300 άτοµα από 31 χώρες συµµετείχαν στην έρευνα, στόχος της οποίας ήταν η καλύτερη κατανόηση των αντιλήψεων των ασθενών για το καθαρό δέρµα και, το σηµαντικότερο, τον αντίκτυπο της µη επίτευξης αυτού του στόχου. Αυτή η σηµαντική ερευνητική πρωτοβουλία αποτελεί τη µεγαλύτερη έως σήµερα συνεργασία µεταξύ της Novartis και των συλλόγων ασθενών, µε τη συµµετοχή 25 συλλόγων από ολόκληρο τον κόσµο.

Τα ευρήµατα της έρευνας ενισχύουν την ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση και κινητοποίηση των επαγγελµατιών του κλάδου της Υγείας και των ασθενών ως προς τη δυνατότητα επίτευξης καθαρού ή σχεδόν καθαρού δέρµατος ως θεραπευτικού στόχου. Επιπλέον, καταδεικνύουν τις επιβλαβείς επιπτώσεις που έχει η ψωρίαση στη ζωή των ασθενών. Στην πλειονότητά τους (84%), τα άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνα υφίσταντο διακρίσεις και περιθωριοποίηση, ενώ σχεδόν οι µισοί (43%) από τους ασθενείς ένιωθαν ότι η ψωρίαση είχε επηρεάσει την κοινωνική τους ζωή και έθετε εµπόδια στη σύναψη προσωπικών σχέσεων.

Ψυχική επιβάρυνση

Επίσης, το ένα τρίτο (38%) των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν διαγνωστεί µε ψυχολογική πάθηση εξαιτίας της ψωρίασης, ενώ ένας στους τέσσερις ασθενείς έχει διαγνωστεί µε άγχος (24%) ή κατάθλιψη (25%). Επιπλέον, σε άλλη έρευνα που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της EADV, διαπιστώθηκε ότι στους ασθενείς µε άγχος ή κατάθλιψη αυξάνεται η σοβαρότητα της νόσου και επιδεινώνεται η ποιότητα ζωής, στοιχεία που τονίζουν περαιτέρω τη σύνδεση µεταξύ των ψυχολογικών και των σωµατικών πτυχών της νόσου.

Η ακτινογραφία της νόσου

Η ΨΩΡΙΑΣΗ είναι µια κοινή, µη µεταδοτική, αυτοάνοση νόσος που επηρεάζει έως και το 3% του παγκόσµιου πληθυσµού. Η ψωρίαση κατά πλάκας είναι η πιο κοινή µορφή της νόσου και εµφανίζεται µε τη µορφή επηρµένων ερυθρών κηλίδων που καλύπτονται από ένα αργυρόχρωο στρώµα συσσωρευµένων νεκρών κυττάρων του δέρµατος. Η ψωρίαση δεν είναι απλώς ένα αισθητικό πρόβληµα, αλλά µια επίµονη, χρόνια (µακράς διάρκειας) και ορισµένες φορές οδυνηρή νόσος, η οποία µπορεί να επηρεάσει ακόµη και τις απλούστερες πτυχές της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων.

Ποσοστό έως και 30% των ασθενών µε ψωρία- ση έχουν ή θα αναπτύξουν ψωριασική αρθρίτιδα, στην οποία επηρεάζονται και οι αρθρώσεις, προκαλώντας εξουθενωτικά συµπτώµατα, όπως άλγος, δυσκαµψία και µη αναστρέψιµη βλάβη των αρθρώσεων. Επίσης, η ψωρίαση συσχετίζεται και µε άλλα σοβαρά προβλήµατα υγείας, όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και η κατάθλιψη. Η Novartis ξεκίνησε και χρηµατοδότησε την έρευνα, η οποία διεξήχθη από την εταιρία ερευνών αγοράς Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) της Ελβετίας. Η έρευνα υποστηρίχθηκε από µια συντονιστική επιτροπή εγνωσµένου κύρους, µε τη συµµετοχή εξειδικευµένων ιατρών από όλο τον κόσµο. Με 8.338 συµµετέχοντες, πρόκειται για τη µεγαλύτερη έως σήµερα διεθνή έρευνα σε άτοµα µε ψωρίαση και είναι η πρώτη έρευνα του είδους της που εστιάζει στη σηµασία της επίτευξης καθαρού δέρµατος για την ποιότητα ζωής των ατόµων µε ψωρίαση.

«Οδυνηρή ασθένεια, µε µεγάλο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών…»

(Σχόλιο Ιωάννης Κατσαντώνης, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Τζανείου ΓΝΠ)

«Η ψωρίαση δεν είναι απλά ένα αισθητικό πρόβληµα, αλλά µια επίµονη, χρόνια και µερικές φορές οδυνηρή ασθένεια, η οποία µπορεί να επηρεάσει ακόµη και τις µικρότερες πτυχές της ζωής των ανθρώπων σε καθηµερινή βάση. Εχει µεγάλο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών και δεν πρέπει να υποτιµάται. Συγκεκριµένα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός που η πλειοψηφία (84%) των ασθενών υφίστανται διακρίσεις και περιφρόνηση εξαιτίας του δέρµατός τους. Επιπρόσθετα, οι απαντήσεις των 8.338 συµµετεχόντων δείχνουν ότι τα άτοµα που ζουν µε ψωρίαση έχουν πολύ χαµηλές προσδοκίες από τη θεραπεία τους, σε σχέση µε την επίτευξη καθαρού δέρµατος. Ολοι έχουν δικαίωµα στη λήψη µιας θεραπείας για την ψωρίαση µε στόχο το καθαρό δέρµα, ωστόσο αυτή η έρευνα δείχνει ότι η πλειοψηφία δεν πιστεύει ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό»

Η αλήθεια με αριθμούς

57% Δεν επιτυγχάνει καθαρό δέρμα με την πλειοψηφία του ποσοστού αυτού να λαμβάνει την καθιερωμένη θεραπεία

84% Των ασθενών υφίσταται διακρίσεις και περιθωριοποίηση

38% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας της ψωρίασης

43% των ασθενων ένιωθε ότι η ψωρίαση είχε επηρεάσει την κοινωνική του ζωή και έθετε εμπόδια στη σύναψη προσωπικών σχέσεων

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

Δημοφιλή

Sorry. No data so far.