Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι οι πλέον επιβαρυντικοί για τη λειτουργία του φλεβικού συστήματος ενώ στους ίδιους μήνες καταγράφονται οι περισσότερες θρομβώσεις των φλεβών κυρίως λόγω της αφυδάτωσης που δημιουργείται στο εσωτερικό τους. «Αυτή είναι η εποχή που καταγράφονται οι περισσότερες θρομβώσεις – Αντιμετωπίστε τες ανώδυνα»