Ερεύνησαν τους μοριακούς μηχανισμούς

Αυτοί πήραν το νόμπελ ιατρικής

02/10/17 • 13:26 | UPD 02/10/17 • 13:28

Το Νόμπελ Ιατρικής είναι το πρώτο που ανακοινώνεται και εγκαινιάζει την εποχή των Νόμπε #ΕΤ #νόμπελ

Στους ερευνητές Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash και Michael W. Young πήγε το φετινό νόμπελ ιατρικής.

Παρουσίασαν μία πρωτοποριακή έρευνα αναφορικά με τους μοριακούς μηχανισμούς και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί επηρεάζουν τον κιρκαδικό ρυθμό.  Σημειώνεται πως με τον όρο κιρκαδικός περιγράφεται μια οποιαδήποτε βιολογική διαδικασία που παρουσιάζει ενδογενή περιοδική μεταβολή στη διάρκεια ενός 24ώρου.

Οι ανακαλύψεις των τριών επιστημόνων εξηγούν με ποιον τρόπο τα φυτά, τα ζώα και οι άνθρωποι προσαρμόζουν τον βιολογικό τους ρυθμό ώστε να συγχρονίζεται με τις κινήσεις της Γης, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ινστιτούτου. Το Νόμπελ Ιατρικής είναι το πρώτο που ανακοινώνεται και εγκαινιάζει την εποχή των Νόμπελ.