18/05/16 • 07:05 μμ | UPD 07/02/19 • 10:40 μμ

Νέα πρωτότυπα από τη Volvo

Η Volvo αποκάλυψε δύο νέα πρωτότυπα (concept cars) που δίνουν μία πρώτη αίσθηση της μελλοντικής […]