Στη Σερβία, 115.000 παιδιά ζουν σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας, ενώ από τα υπόλοιπα, για το 30,2% υπάρχει κίνδυνος να πέσουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ανακοίνωσε το γραφείο της UNICEF στη Σερβία. Μόνο τα μισά παιδιά προσχολικής ηλικίας στη Σερβία παρακολουθούν προσχολική εκπαίδευση, ενώ για τα φτωχότερα παιδιά το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 9%. «Σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας 115.000 παιδιά στην Σερβία σύμφωνα με την UNICEF»