Η ραγδαία εξέλιξη των επιστημών στη σύγχρονη εποχή σε συνδυασμό με την έλλειψη γνώσεων του μέσου πολίτη έχουν καταστήσει τα μαθηματικά, τη φυσική και την χημεία απρόσιτες για τους περισσότερους. «Η επιστημονική κοινότητα του Youtube στην Ελλάδα – Η επιστήμη απλή και προσβάσιμη»