Αγορές, πωλήσεις, μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και δωρεές θα δηλώνονται με ένα κλικ από τον Σεπτέμβριο με ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ μέσω TAXISnet. Η λειτουργία της εφαρμογής αυτής θα έχει ως άμεση συνέπεια την οριστική απαλλαγή των φορολογουμένων που προχωρούν σε αγορές ακινήτων από την ταλαιπωρία που συνεπάγεται η υποχρέωση προσέλευσης στις αρμόδιες ΔΟΥ για την υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων και χειρόγραφα συμπληρωμένων εντύπων δηλώσεων. «Τώρα στο taxisnet: Αγορές, πωλήσεις, μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και δωρεές με ένα κλικ»