Την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας σε τοπικό και ξένο νόμισμα υποβάθμισε η Standard & Poor’s και ανάλογη κίνηση έκανε και η Moody’s. «Moody’s και S&P υποβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας»