Οδηγούμε το Nissan Navara N-Guard

25/09/19 • 11:34 πμ | UPD 25/09/19 • 12:53 μμ

Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτω: Με όρους δανεισμένους από την ταξινομία της βιολογίας, όταν αναφερόμαστε στο είδος των επαγγελματικών και στο γένος των ημιφορτηγών, στην οικογένεια των τετράθυρων το Navara θα είναι πάντα το διπλοκάμπινο σημείο αναφοράς.

“Οδηγούμε το Nissan Navara N-Guard”