Σχετικά με την αίτηση για υπαγωγή της J&P (Overseas) Limited σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα και τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει , η J&P ABAΞ με ανακοίνωσή της σημειώνει : «J&P Άβαξ: Οι εξελίξεις στην J&P Overseas δεν μας επηρεάζουν ουσιωδώς»