Η χρονιά για την Apple ξεκίνησε με «απολογίες» του CEO προς τους επενδυτές μια μείωσε τις προβλέψεις εσόδων για το πρώτο τρίμηνο του έτους.  «Καταρρέει η μετοχή της Apple: Βυθίζει και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια»