Σχέδιο A και Β για την εκτέλεση του πρώτου «συμβολαίου θανάτου» εις βάρος δικαστικής λειτουργού υπογεγραμμένο από ηγετικά μέλη της «Greek Mafia». «Αποκάλυψη του Ε.Τ. για την «Greek Mafia»: Το θύμα της Ακτής Κονδύλη επίδοξος εκτελεστής δικαστικού»