Να μην αποδέχονται καταχρηστικούς όρους εις βάρος τους, από τις εταιρίες που συνεργάζονται για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), συστήνει στα μέλη του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ). «Σύσταση στους γιατρούς από τον ΙΣΑ σχετικά με το GDPR»