Πρόστιμα άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλλε στη Folli Follie και σε μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

«Πρόστιμα άνω των 20 εκατ. ευρώ στη Folli Follie από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς»