Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank εξέδωσε το πρώτο τεύχος της Επιθεώρησης Οικονομία & Αγορές για το 2019. «Eurobank: Τα διδάγματα από την ελληνική κρίση και τα 10 μεγάλα λάθη»