Νέο σημείο Euro Repar

01/07/19 • 11:18 πμ | UPD 01/07/19 • 08:19 μμ

Η εταιρία EURO REPAR CAR SERVICE, η οποία στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Όμιλο Συγγελίδη, αποτελείται σήμερα από ένα δίκτυο 4.000 συνεργείων σε όλη την Ευρώπη με στρατηγικό στόχο τα 10.000 σημεία έως το τέλος του 2021.

«Νέο σημείο Euro Repar»