Δοκιμάσαμε το νέο DS 7 Crossback [εικόνες]

06/12/18 • 03:03 μμ | UPD 07/02/19 • 01:50 μμ

Χωρίς πολλές περιστροφές, το DS7 είναι ένα καινοτόμο αυτοκίνητο, κυρίως σχεδιαστικά. Όμως, η καινοτομία υφίσταται είτε ως αυτοσκοπός, ως νεωτερισμός για τον ίδιο τον νεωτερισμό, είτε ως αισθητική προσέγγιση που σκοπό έχει να αναδείξει το διαφορετικό.
«Δοκιμάσαμε το νέο DS 7 Crossback [εικόνες]»