Μια από τις πιο μεγάλες και σημαντικές ανακατατάξεις της ιστορίας του αποφάσισε το καλοκαίρι ο τεχνολογικός όμιλος της «Continental». Η ανακατάταξη περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας εταιρικής δομής συμμετοχών, με το όνομα «Continental AG», που θα λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα του νέου εμπορικού σήματος, «Continental Group». «Μεγάλη αναδιάρθρωση στον τεχνολογικό όμιλο Continental»