Σε μια κοινωνία, όπου το διαδίκτυο είναι βασική πτυχή της δομής, της λειτουργίας και της επικοινωνίας της, τα δεδομένα είναι το ύψιστο αγαθό και το χρησιμότερο μέσο. «Η εποχή της πληροφορίας: Κυβερνητικές διαρροές και διαχείριση δεδομένων»