Ένα boost εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία προσπάθησαν να δώσουν οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών και των διεθνών οίκων αξιολόγησης στο «19ο Ετήσιο Invest in Greece» Συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη εν όψει μάλιστα της επικείμενης απόπειρας εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, που αυτή τη φορά αποσκοπεί στην άντληση χρήματος και όχι απλώς στην ανταλλαγή ομολόγων. «Οι Θεσμοί βλέπουν λιτότητα και αυστηρή προσαρμογή για αρκετά ακόμα χρόνια»