Σε 98 εμπορικά πολυκαταστήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης διενεργήθηκαν έλεγχοι στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την Black Friday. «Εντοπίστηκαν παραβάσεις σε καταστήματα την Black Friday»
24/11/17 • 12:53 μμ | UPD 24/11/17 • 12:54 μμ

Το Black Friday και η μαύρη μας η μοίρα

Ελλείψει επικαιρότητας, η λεγόμενη Black Friday είναι ό,τι σημαντικότερο συμβαίνει σήμερα, τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου.