Ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει κανένας αιφνιδιασμός για το θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τύπου Airbnb. «Θεοχάρης: Ρύθμιση για τα Airbnb μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου»