Η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού θα εφαρμοστεί σε λίγες μέρες και για τις επιχειρήσεις με χρέη έως 300.000 ευρώ. «Εξωδικαστικός μηχανισμός και για επιχειρήσεις με χρέη έως 300.000 ευρώ»