Εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο σε πολλές και μικρού ύψους μηνιαίες δόσεις, καθώς από την Πέμπτη τέθηκε σε λειτουργία, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (στη διεύθυνση www.aade.gr) η «πλατφόρμα» για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία θεσπίστηκε με το ν. 4621/2019. «Όλα τα μυστικά για να ρυθμίσετε τα χρέη προς την εφορία σε 120 δόσεις»