Σε ατομικό επίπεδο θα εκκαθαρίζεται και θα βεβαιώνεται από φέτος ο φόρος εισοδήματος κάθε εγγάμου συζύγου, ακόμη και στις περιπτώσεις υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. «Ξεχωριστά εκκαθαριστικά για συζύγους από φέτος»