Η χρήση φυσικού αερίου είναι πλέον αρκετά διαδεδομένη και στη χώρα μας. Είναι γεγονός ότι έχει ξεκινήσει να αντικαθιστά τον λεγόμενο “μαύρο χρυσό”, δηλαδή το πετρέλαιο. Η κατανάλωσή του γίνεται τόσο για οικιακούς, όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς. «8 βασικά οφέλη & πλεονεκτήματα που προσφέρει το Φυσικό Αέριο!»