Περισσότερες από 816.000 κατασχέσεις σε καταθέσεις και εισοδήματα, περίπου 16.000 πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και 8.350 δεσμεύσεις ακινήτων επέβαλαν σε οφειλέτες του Δημοσίου οι φοροεισπρακτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια του 2018. «5,5 δισ. κατασχέσεις λογαριασμών και 15.884 πλειστηριασμούς από την εφορία το 2018»


18/02/19 • 07:42 πμ | UPD 18/02/19 • 08:41 πμ

Τα 7 SOS του φετινού Ε3

Ιδιαίτερη προσοχή σε 7 σημεία του φετινού φορολογικού εντύπου Ε3 πρέπει να επιδείξουν φέτος οι επιχειρηματίες, οι […]