Νέα «λαβράκια» εντόπισαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με μερικές από αυτές τις παραβάσεις να ξεχωρίζουν. “Νέα «λαβράκια» από την ΑΑΔΕ: Συνταξιούχος απέκρυψε εισοδήματα άνω των 2 εκατ. ευρώ”