Αναστολή μέχρι νεωτέρας μπήκε για ένα μαγειρείο και τρία κυλικεία του λιμενικού μετά το δημοσίευμα του «Ελεύθερου τύπου της Κυριακής» που ανάδειξε μεταξύ άλλων την έλλειψη ταμειακών μηχανών στις συναλλαγές με πολίτες, την μη τήρηση υγειονομικών κανόνων και την ανυπαρξία δημοσίευσης των ισολογισμών. «Αναστολή μέχρι νεωτέρας σε μαγειρείο και κυλικεία του λιμενικού μετά την αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου»