Στην κοινοπραξία Ελληνικών πετρελαίων, Total και Εxxon mobil δίνεται η έγκριση έρευνας υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης σύμφωνα με την δημοσιευμένη απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη. «Ελληνικά Πετρέλαια, Τotal και Εxxon mobil για έρευνα υδρογονανθράκων»