Τροπολογία για το Ελληνικό κατέθεσε η κυβέρνηση στην Βουλή δείχνοντας ότι επιθυμεί να επιταχύνει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της επένδυσης. «Τροπολογία για την επιτάχυνση της επένδυσης στο Ελληνικό από την κυβέρνηση»