Εντείνονται οι πιέσεις στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, ενώ οξύνεται η κρίση στην Ιταλία. Η επιδείνωση στο κόστος δανεισμού αντανακλάται στο περιθώριο των δεκαετών ομολόγων, το οποίο ξεπέρασε για μία ακόμη φορά το 4%. «Νέα «βουτιά» στο Χρηματιστήριο – Βυθίστηκαν τα δεκαετή ελληνικά ομόλογα – «Πιέσεις» στις τράπεζες»