Διακόπτεται από σήμερα Παρασκευή η κυκλοφορία του τραμ από Κασομούλη μέχρι Σύνταγμα προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του Ιλισού. «Διακόπτεται η κυκλοφορία του τραμ από Κασομούλη μέχρι Σύνταγμα»