Έντονη κριτική στην Αθήνα  ασκεί η Άγκυρα καταγγέλλοντας πως το Εφετείο Θράκης απέρριψε το αίτημα της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης για επανεγγραφή στα μητρώα σωματείων.
««Επίθεση» της Άγκυρας στην Αθήνα με αφορμή την Τουρκική Ένωση Ξάνθης»