Την έντονη αντίδραση της ιταλικής κυβέρνησης προκάλεσαν οι αμφιβολίες που εξέφρασε ο οίκος αξιολόγησης Fitch, σχετικά με την επίτευξη των στόχων του ιταλικού προϋπολογισμού. «Κόντε για Fitch: Όποιος απέρριψε την προοπτική ανάπτυξης της Ιταλίας, θα αλλάξει γνώμη»