Επιτροπές εμπειρογνωμόνων και εξετάσεις με θέματα που θα μπαίνουν από κεντρική επιτροπή εξετάσεων είναι η πρόταση του υπουργείου Παιδείας για να μπει ένα τέλος στο γόρδιο δεσμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΙ. Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε δύο ανακοινώσεις σχετικά με τη μετεξέλιξη των ΤΕΙ, που αποτελούν μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που δεν παύει να θυμίζει «ασκήσεις επί χάρτου», καθώς η υλοποίησή της προβλέπεται ιδιαίτερα περίπλοκη. «Σχέδια επί χάρτου για επαγγελματική αναγνώριση μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ»