Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις νέες αστυνομικές ταυτότητες έχουν καθοριστεί και, είναι ζήτημα ημερών το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως. «Έρχονται οι νέες ταυτότητες: Πώς θα είναι και πόσο θα μας κοστίσουν»