Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην διάθεση πιστώσεων για την πρόσληψη 258 ψυχολόγων, καθώς και στον καθορισμό των ομάδων σχολικών μονάδων, στις οποίες θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους οι προσληφθέντες. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με τις πιστώσεις που διατίθενται οι ψυχολόγοι που θα προσληφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα καλύπτουν 57 σχολικές μονάδες. «Επιτέλους: Προσλαμβάνονται ψυχολόγοι σε δημοτικά σχολεία της Ροδόπης»