Σύροι αντάρτες που στηρίζονται από την Τουρκία υποστηρίζουν ότι ανακατέλαβαν δύο κοινότητες στα βόρεια του Χαλεπιού, εκδιώκοντας τις συριακές κουρδικές δυνάμεις που τις είχαν υπό τον έλεγχό τους. «Μισθοφόροι της Τουρκίας κατέλαβαν δύο χωριά στην Συρία»