Η πλειοψηφία του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε σήμερα συνταγματική τη λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές. «Το ΣτΕ έκρινε συνταγματική τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές»