Πανελλαδική στάση εργασίας κάνουν σήμερα οι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές απασχόλησης στα νοσοκομεία, αλλά και άλλες Μονάδες υγείας. «Στάση εργασίας οι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές στα νοσοκομεία»