Σε ενέργειες, προκειμένου να γίνει εισαγωγή του μαθήματος της οδικής ασφαλείας στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, έχει προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας. “«Μπαίνει» στα σχολεία η οδική ασφάλεια – Θα διδάσκεται ως μάθημα”