Η IAAF θα εκλέξει την πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο στο συνέδριο της, τον Σεπτέμβριο, ως μέρος των ελάχιστων στόχων για την ισότητα των φύλων, αλλά και για να φέρει ισότητα στην αθλητική διοίκηση κορυφαίου επιπέδου. «H IAAF θα εκλέξει την πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο στην ιστορία της»