Παρουσιάστηκε σήμερα, παρουσία του πρωθυπουργού, από τον ΣΕΒΕ, το επίσημο σήμα για τα Μακεδονικά Προϊόντα. “Αυτό είναι το σήμα για τα μακεδονικά προϊόντα – «The Great Land» είναι το σύνθημα”