Η επιπόλαια κατασκευή καθώς και οι ελλιπείς κανονισμοί πυρασφάλειας, ήταν οι κύριοι λόγοι που δυσχέραναν την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς της 14ης Ιουνίου στον πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου, με αποτέλεσμα να χαθούν δεκάδες ανθρώπινες ψυχές!

«Πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά στον πύργο Γκρένφελ»