Ο «λιγνίτης» έφερε… 1.500 προσλήψεις! Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού συμπεριλαμβανόταν η τροπολογία πρόσληψης 1.500 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης για διάστημα 6 μηνών, από πέντε που ήταν πέρσι, για το 2018, με δυνατότητα επαναπρόσληψης και για το 2019. «Τροπολογία-«σφήνα» για προσλήψεις 1.500 εποχικών πυροσβεστών»