Υπέβαλε τελικά αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα ο θεσσαλικός συνεταιρισμός παραγωγών ΘΕΣγάλα. ««Κανόνι» από την ΘΕΣγάλα: Αίτηση πτώχευσης και προστασίας από πιστωτές»